Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Δημοτικό Συμβούλιο

 • Κουτρουμπής Γεώργιος του Νικολάου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • Γκαύρος Δημήτριος του Χρήστου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Έργων και Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, Πολιτικής Προστασίας)
 • Σαβούρδος Πέτρος του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Έργων και Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής) 
 • Χονδρολέος Ιωάννης του Ηλία, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 
 • Σκαντζός Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Μέλος (Αρμοδιότητες του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας)
 • Αρφάνης Δημήτριος του Γεωργίου (Πρόεδρος Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Βόρειας Κυνουρίας)
 • Βλάχος Χρήστος του Παναγιώτη, Μέλος (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.)
 • Κατσής Δημήτριος του Αθανασίου, Μέλος
 • Κολλαρετάκης Αριστείδης του Χαραλάμπους, Μέλος (Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, Αρμοδιότητες σε Υπηρεσία Δόμησης)
 • Κούβαλη Γεωργία του Κωνσταντίνου, Μέλος (Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., και αρμοδιότητες Σχεδιασμού/Συντονισμου/Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών, Εποπτείας & Ελέγχου, Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών, εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτικών Ισότητας των φύλων)
 • Τσιώρος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μέλος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)
 • Τσιώρου - Κολοβού Παναγιώτα του Κωνσταντίνου, Μέλος (Αρμοδιότητες σε θέματα διαχείρισης Κοιμητηρίων, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.)
 • Τακλής Ηλίας του Εμμανουήλ, Μέλος  
 • Καλλίθρακας Βασίλειος του Αλεξίου, Μέλος 
 • Σούρσος Παναγιώτης του Νικολάου, Μέλος
 • Βλαχόγιαννη Σταματίνα του Μιχαήλ, Μέλος (Αρμοδιότητες συντονισμού του γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού)
 • Καμπύλης Γεώργιος του Δημητρίου, Μέλος
 • Καμπύλης Ιωάννης του Νικολάου, Μέλος 
 • Κόγκος Απόστολος του Αθανασίου, Μέλος
 • Παινέσης Γρηγόριος του Παναγιώτη, Μέλος
 • Κορδονούρη Μεταξία του Λεωνίδα, Μέλος
 • Κλεώπας Γεώργιος του Ηλία, Μέλος
 • Δικαίος Περικλής του Δημητρίου, Μέλος
 • Αρφάνης Αλέξιος του Ιωάννη, Μέλος
 • Γιοβάς Ιωάννης του Άγγελου, Μέλος
 • Καμπύλης Άγγελος του Αναστασίου, Μέλος
 • Αδάμης Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέλος