Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Υπηρεσίες

Πρωτόκολλο – Δημοτολόγιο – Βεβαιώσεις 27553 - 60121 έως 60125 Φαξ: 27553 - 60168
Οικονομική Υπηρεσία
(Λογιστήριο - Ταμειακή Υπηρεσία)
27553 - 60130 έως 60135, 27553 60111 – 12 Φαξ: 27553 - 60170
Οικονομική Υπηρεσία
(Έσοδα – Εισπράξεις - Πληρωμές)
27553 - 60136 έως 60139 Φαξ: 27553 - 60170
Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής 27553 - 60110 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 27553 - 60141 έως 60147, 27553 - 60149 Φαξ: 27553 - 60171
Ληξιαρχείο – Γραφείο Δ.Σ. 27553 - 60151 έως 60152 Φαξ: 27553 - 60167
Γραφείο Αλλοδαπών – Γραφείο Προσωπικού 27553 - 60113 έως 60114
Γραφείο Κίνησης Δήμου Β. Κυνουρίας 27550 - 22446, 27550 - 23377 Φαξ: 27550 - 23680
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 27553 - 60162 έως 60165, 27550 - 29090, 27550 - 29080
Φαξ: 27550 - 29081