Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σε δημόσια συνεδρίαση

Σας καλούμε σε  δημόσια  συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 12-01-2018 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών  και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Δολιανών – Ξηροπηγάδου – Βερβένων και Παρ. Άστρους.
  2. Περί καθορισμού των όρων  δημοπρασίας για την εκμίσθωση  χώρου της κεντρικής πλατείας  Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.   
  3. Περί καθορισμού των όρων  δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου «Βρύση Ορεινού Κορακοβουνίου».

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Συνημμένα αρχεία: