Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67, 68 και 69 του Ν -
3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Συνημμένα αρχεία: