Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης σε έκτακτη συνεδρίαση

Σας καλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 και ώρα 9:30 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 43254/07 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 1492 Β/17-8-2007), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Δέσμευση πίστωσης ποσού για πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στις 17 Αυγούστου 2017, στην Τ.Κ. Καστάνιτσας.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.