Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Παναγιώτη Γιαννούκου

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει τη  Δευτέρα  13 – 11 -2017 και  ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου:

  1. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως που έχει κατατεθεί από την κ. Γεωργία Σκαρπέλου του Γεωργίου σχετικά με τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος γάμου διετίας 2013-2014.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου έτους 2017 σχετικά με σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε ακίνητα ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου που βρίσκονται στη θέση «Κοτρώνα» ή «Καψάλα»  και «Στεφανάκι» για έλεγχο σχετικά με τους δασικούς χάρτες και εκκίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων.