Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Θεόδωρου Δεληγιάννη

Σας καλούμε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει την  Παρασκευή  16-62017 και  ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα του Κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ:
 
1. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Θ. Δεληγιάννη (υπαίθριος χώρος που βρίσκεται νοτιοδυτικά του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος).    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     
 
   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ
 

Συνημμένα αρχεία: