Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου

Σας καλούμε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 06-02-2018 και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα  του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου:

1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για εξόφληση οφειλών έτους 2017 (WC Δημοτικού Σχολείου Δολιανών).

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Συνημμένα αρχεία: