Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Οικονομία - Επιχειρήσεις

Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές ασχολείται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Τα προϊόντα που παράγονται είναι κρέας, γαλακτοκομικά, ελιές, λάδι και κάστανα. Στα παράλια υπάρχουν μεγάλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

Ο πληθυσμός των ορεινών περιοχών σήμερα μειώνεται συνεχώς αφού οι νέοι φεύγουν αναζητώντας αλλού καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειά. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στις παραλιακές περιοχές του Δήμου, οι οποίες παρουσιάζουν αξιόλογη οικονομική άνθιση λόγω της αλματώδους ανάπτυξης του παραθεριστικού τουρισμού.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται κάποια τουριστική κίνηση και προς τις ορεινές περιοχές του δήμου και ειδικότερα προς στους ορεινούς ιστορικούς και παραδοσιακούς οικισμούς Καστάνιτσα, Άγιο Πέτρο, Πραστό και Καστρί. Το γεγονός αυτό επιτρέπει κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία για δημιουργία ενός αξιόλογου τουριστικού ρεύματος και προς αυτή την περιοχή με ότι αυτό συνεπάγεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της.