Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

--- ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ---

Καλώς ήρθατε στο χώρο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Ιστιοσελίδα του Δήμου μας είναι οι ακόλουθες:

1. Αλληλεπιδραστικές Υπηρεσίες

Αλληλεπιδραστικές Υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες με τις οποίες η Δημοτική Διαδικτυακή Πύλη (ΔΔΠ) θα δώσει την δυνατότητα στον Δημότη και γενικότερα στον πολίτη να επικοινωνήσει με τον Δήμο και να εξυπηρετηθεί από αυτόν. Τετοιες υπηρεσίες είναι οι:

  • Αιτήματα - Καταγγελίες Πολιτών
  • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για Βεβαιώσεις ΤΑΠ
  • Ενημέρωση Δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής
  • Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών Δημοτολόγιο

2. Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
Μέσα από τις υπηρεσίες αυτές ο δημότης (και ο κάθε πολίτης γενικότερα) θα έχουν την δυνατότητα να εξοφλούν ηλεκτρονικά τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο. Οι υπηρεσίες αυτές προϋποθέτουν συνεργασία του κάθε Δήμου με ένα πιστωτικό ίδρυμα και αυστηρότερη ταυτοποίηση του χρήστη. Τετοιες υπηρεσίες είναι οι:

  • Πληρωμή Δημοτικού Φόρου
  • Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ