Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΗΒΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΔΗΒΚ, θα συνεδριάσει την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: