Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση

Σας καλούμε σε  δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017  και ώρα 13:00,  στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

  1. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται έξω από το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Παρ. Άστρους.
  2. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
  3. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης προμήθειας υλικών για συντήρηση δρόμων.
  4. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για επισκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων.
  5. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για επισκευή και συντήρηση λοιπών μηχανημάτων.
  6. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια λοιπού υλικού.
  7. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια επίπλων και σκευών.
  8. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για λειτουργία θερινού κινηματογράφου.
  9. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια καυσίμων.
  10. Υποβολή σχεδίου αναμορφώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.