Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια συνεδρίαση

Σας καλούμε σε  δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00 π.μ.,  στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 

  1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την εργασία: «Προβολές στα πλαίσια του Θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας κατά το έτος 2017».
  2. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Συνημμένα αρχεία: