Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου, θα συνεδρίασει την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου και ώρα 13:00.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: