Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας

Σας καλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Λιμενικού Ταμείου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67, 68 και 69 του Ν -
3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 

1) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας». 

2) Ανατροπή πιστώσεων, έτους 2017.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: