Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σε τακτική συνεδρίαση

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 20 Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1. Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Αγίου Ανδρέα. 

2. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Άστρους και Δολιανών. 

3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

4. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού )προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος για την Υποβολή οικονομικών στοιχείων στο Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.) 

5. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ανανέωσης συνδρομής του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» στη Δήμος ΝΕΤ Ε.Π.Ε. 

6. Προμήθεια λοιπού υλικού.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Συνημμένα αρχεία: