Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης σε τακτική συνεδρίαση

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:30 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 43254/07 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 1492 Β/17-8-2007), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Δέσμευση πίστωσης ποσού ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης της Δημοτικής Χορωδίας, στις 24/6/2017. 
  2. Δέσμευση πίστωσης ποσού ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων της Δημοτικής Χορωδίας, στις 30/6/2017, στις 7/7/2017 και στις 9/7/2017.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.