Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης σε έκτακτη συνεδρίαση

Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:30 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 43254/07 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 1492 Β/17-8-2007), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Τροποποίηση της 30/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., ως προς το χρονικό διάστημα και το ποσό της λογιστικής εξυπηρέτησης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.