Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Πρόσκληση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου

Σας καλούμε σε δημόσια  συνεδρίαση που θα γίνει τη  Δευτέρα 13 - 11 -2017 και  ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου)  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα  του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου:

  1. Σχετικά με την επιλογή εκπαιδευτικού για την διδασκαλία  μαθημάτων πληροφορικής στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών.   
  2. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για αμοιβή λογιστή.