Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 16-6-2017

 Σας καλούμε σε  δημόσια κατεπείγουσα  συνεδρίαση,  που  θα γίνει την  Παρασκευή  16-62017  και ώρα 13:00,  στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:  
 
 1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης.

2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια - εγκατάσταση εξοπλισμού για την τήρηση προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης Γαλάζιας Σημαίας.

3. Περί έγκρισης πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Αγ. Πέτρου – Καστρίου.               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ

Συνημμένα αρχεία: