Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Διόρθωση της υπ’ αριθμό 17/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ και της υπ’ αριθμό 162/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την «Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 71/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η διόρθωση της υπ' αριθμ. 162/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την «Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Απόφασης, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Συνημμένα αρχεία: