Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 100/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας (ΥΕ), για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Μάρτιο, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Συνημμένα αρχεία: