Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Ανακοινώσεις

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου στις 10 / 01 / 2014 και κατά την εξέταση του 1ου θέματος, θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, για την ανάδειξη των μελών που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή του άρθρου 1 (διενέργειας δημοπρασιών), για το έτος 2014.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ και τη λίστα των συμβούλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την παραπάνω κλήρωση εδώ.

 

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου στις 10 / 01 / 2014 και κατά την εξέταση του 2ου θέματος, θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, για την ανάδειξη των μελών που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή του άρθρου 7, για το έτος 2014.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ και τη λίστα των συμβούλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την παραπάνω κλήρωση εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Σας καλούμε σε δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (πέτρινο) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και 67, 68 & 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1). Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ.270/1981 για τη διενέργεια δημοπρασιών
      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Πρόεδρος
2). Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ.270/1981
      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – Πρόεδρος

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλήσης εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 30 / 12 / 2013 και κατά την εξέταση του 6ου θέματος, θα διεξαχθεί κλήρωση – ενώπιον του Προεδρείου του Δημοτικού μας Συμβουλίου - μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων όλων των Δημοτικών Παρατάξεων, για την ανάδειξη των επιτροπών του άρθρου 1 & 7 του Π.Δ/τος 270/1981.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.

Δείτε τους συμβούλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή στη κλήρωση εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 30 / 12 / 2013 και κατά την εξέταση του 3ου θέματος, θα διεξαχθεί κλήρωση – ενώπιον του Προεδρείου του Δημοτικού μας Συμβουλίου - μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων όλων των Δημοτικών Παρατάξεων, για την ανάδειξη της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, έτους 2014.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ.

Δείτε τη λίστα με τους συμβούλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη κλήρωση εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΩΝ 2013

  Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 & 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 332/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οικονομικού έτους 2014»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σαβούρδος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σίδερης Κωνσταντίνος

  Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2013 και ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας, έλαβε την υπ’αριθμό 330/2013 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση, για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τον Λιμενικό Σταθμό Παραλίου Άστρους και το οποίο είναι αναλυτικά εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ό τ ι εκτίθεται σε φανερή, μειοδοτική και προφορική δημοπρασία η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόρειας Κυνουρίας, στην Τοπική Κοινότητα Παραλίου Αστρους.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο Δημάρχου (κο Τερζάκη Γεώργιο), οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τους και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε ολόκληρη την διακήρθξη εδώ.

  Ανακοινώσεις
Σελίδα 4 από 55Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic